Вила "Близнаци"- Балчик
опнейрн ерюох
Подложен бетон
Основи и К 0,00
Насип чакъл в основите
Основи и К 0,00
Плоча-настилка
Основи и К 0,00
Фундаменти
Основи и К 0,00

проектоетап 1 "Основи и К 0,00 - 

Колони
Плоча "А"
Греди и стълби
Плоча "А"
Зидове
Плоча "А"
Плоча "А"
Плоча "А"

 проектоетап 2 Плоча "А"

Колони
Етаж 2
Греди
Етаж 2
Външ.стени
Етаж 2
Вътрешни разпред. стени
Етаж 2

 проектоетап 3 Етаж2

Покривна конструкция
Довършителни работи
Фасадна дограма
Довършителни работи
Стени;тавани и подове
Довършителни работи
Площадки
Довършителни работи

Покрив; фасадни дограми; ел. и ВиК; тавани стени и подове

Басейн, огради, плочници и озеленяване
Вертикална планировка на двора

проектоетап 7 Вертикална планировка на двора.

 
хгозкмемхе мю наейрю
Имот в който ще се строи

етап 1 тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест

етап 2

етап 1 тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест

етап 3

етап 1 тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест тест

 
2008 Всички права запазени! www.igal.biz