Вила "Тишина"- Балчик
опнейрн ерюох
Подложен бетон
Основи до к.+/-0.000
Фундаменти
Основи до к.+/-0.000
Насип чакъл в основите
Основи до к.+/-0.000
Плоча-настилка
Основи до к.+/-0.000
Проектоетап 1 - Ивични фундаменти
Колони
Етаж първи
Греди и стълба
Етаж първи
Зидове
Етаж първи
Плоча "А"
Етаж първи
Проектоетап 2 - Етаж първи до плоча "А"
Колони
Етаж втори
Греди
Етаж втори
Външ.стени
Етаж втори
Вътрешни разпред. стени
Етаж втори
Проектоетап 3 - Етаж втори до дървена покривна конструкция
Покривна конструкция
Довършителни работи
Покривни плоскости
Довършителни работи
Фасадна дограма
Довършителни работи
Площадки
Довършителни работи
Проектоетап 4 - Покрив; фасадна дограма ,ел. и ВиК ; стени,тавани и подве; площадки
 
хгозкмемхе мю наейрю
Имот в който ще се строи
 
2008 Всички права запазени! www.igal.biz