Вила "Юг"- Балчик
опнейрн ерюох
Подложен бетон в изкуп
проектоетап 1
Фундаменти
проектоетап 1
Насип чакъл в основите
проектоетап 1
Плоча-настилка
проектоетап 1
Изкупни работи и фундаменти
Колони
проектоетап 2
Греди
проектоетап 2
Стени външни и вътрешни
проектоетап 2
Покривни плоскости
проектоетап 2
Етаж и покривни плоскости
Дограми
проектоетап 3
Довършване по фасади
проектоетап 3
Довашване стни и площадки
проектоетап 3
Довашване стни и площадки
проектоетап 3
Довършителни работи
 
хгозкмемхе мю наейрю
Имот в който ще се строи
 
2008 Всички права запазени! www.igal.biz