сяксцх
 
 
 

Правни и административни консултации, свързани с планирането, изпълнението и реализацията на инвестиционните инициативи.

Проучване и проектиране до разрешение за строеж.

        Разработка и изпълнение на подробни устройствени планове.

        Архитектурни проекти

        Тахиметрични снимки.

        Геоложки проучвания

        Конструктивни проекти

        Ел. проекти

        ВиК проекти

        Проекти за вертикална планировка

        Проекти за озеленяване

        Проекти за отопление и вентилация

        Топлотехнически експертизи.

        Проекти за организация на движението

        Проекти по безопасност и здраве

        Вътрешно архитектурни решения и обзавеждане.

Строителство

        Груб строеж

        Довършителни работи в построените от дружеството имоти

        Вертикална планировка.

Контрол и надзор в съответните етапи на проектирането и строителството.

Цялата гама от услуги извършваме с любезното съдействие на нашите коректни партньори.

 

2008 Всички права запазени! www.igal.biz